’’

BT - - SPORTEN - Jür­gen Kl­in­s­mann, om Chri­sti­an Erik­sen

Han vil selv­føl­ge­lig ha­ve op- og ned­t­u­re, som al­le spil­le­re i ver­den har, men når man al­le­re­de i den al­der har 50 land­skam­pe, vi­ser det et dri­ve og en in­dre sult

Hvor me­get fyl­der lands­hol­det egent­lig i din dag­lig­dag og dit liv?

» Det fyl­der en del. Når jeg er hjem­me, er det det, jeg føl­ger med i. Det er de an­dre lands­holds­spil­le­re, jeg læ­ser om. Min fa­mi­lie er til kam­pe­ne, og al­le dan­ske­re ser det. Al­le, jeg snak­ker med, føl­ger med i det. Så det er me­get spe­ci­elt. Det er en Pre­mi­er Le­ague- kamp og­så, men det er på en an­der­le­des må­de, « for­tæl­ler Erik­sen, der dog – af na­tur­li­ge år­sa­ger - har få­et et an­det bil­le­de af lands­hol­det,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.