Es­b­jerg stormer mod DM- fi­na­len

Med tre hur­ti­ge scor­in­ger gjor­de Es­b­jerg kort pro­ces med Her­ning og har nu tre mat­ch­bol­de i se­mi­fi­na­le­se­ri­en

BT - - SPORTEN - Fo­to: Jan Kors­gaard/ ka­nut. dk

DM- SE­MI­FI­NA­LE, 4. KAMP Hjul­mand er klar til at ham­re det sid­ste søm i ræ­ve­nes ki­ste på fre­dag i Kvik Ho­ck­ey Are­na.

» Vi skal fort­sæt­te med det, vi vi­ste i af­ten og ar­bej­de dybt på dem, « sag­de han ef­ter kam­pen til TV2 Sport.

» Men vi ved og­så, at Her­ning tid­li­ge­re har vendt 1- 3 til en sejr, « til­fø­je­de han.

Fly­ven­de ve­stjy­der

Ja, tre gan­ge er uld­jy­der­ne kom­met op fra 1- 3, se­ne­st i kvart­fi­na­len mod Rung­sted Is­ho­ck­ey, så Hjul­mand & co. er ad­va­ret.

Es­b­jergs stor­ta­lent, Nik­las Andersen, ram­te ho­ve­d­et på søm­met med be­mær­nin­gen:

» Vi er et helt an­det hold end i grund­se­ri­en. Vi er fly­ven­de li­ge nu. «

Da den ja­pan­ske ba­ck Shin­ya Ya­na­do­ri sat­te puck­en op i det lan­ge hjør­ne til 3- 0 i slut­nin­gen af før­ste pe­ri­o­de,

Her­ning- kap­ta­j­nen Da­ni­el Nielsen er­kend­te på TV2 Sport, at ne­der­la­get var en spand kold vand i ho­ve­d­et:

» Vi var for pas­si­ve i egen zo­ne, og luf­ten går ud af bal­lo­nen i tred­je pe­ri­o­de. Vi hæn­ger lidt og mang­ler gejst. «

I den an­den DM- se­mi­fi­na­le fik Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks re­du­ce­ret til 1- 3 med 5- 3- sej­ren over Søn­derjy­ske og hol­der der­med liv i fi­na­le­chan­cen.

End­nu er det al­drig sket, at et hold har vun­det ef­ter at ha­ve tabt de før­ste tre kam­pe, men de tror på det i det nord­jy­ske.

» Kam­pen brækker, da Mat­hi­as Bau brin­ger Fre­de­riks­havn på 5- 2 i an­den pe­ri­o­des sid­ste mi­nut, « si­ger Søn­derjy­skes sport­s­chef, Sø­ren Sto­ck­fi­sch.

» Vi vid­ste, at det vil­le bli­ve svært. Der var ef­fek­ti­vi­te­ten til for­skel. «

Es­b­jerg må­l­mand Yuta­ka Fuku­fuji blev kå­ret til kam­pens bed­ste. Her ses han i ak­tion i grund­spilskam­pen mod Oden­se Bul­l­dogs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.