’’

BT - - SPORTEN - Da­ni­el Nielsen, Her­ning Blue Fox

Vi var for pas­si­ve i egen zo­ne, og luf­ten går ud af bal­lo­nen i tred­je pe­ri­o­de. Vi hæn­ger lidt og mang­ler gejst

var det ener­gi­dren­ge­nes sy­ven­de mål i træk mod de ryste­de ræ­ve. Utvivl­s­omt sad det i ho­ve­d­et på dem, at de søn­dag smed 5- 2- fø­rin­gen væk.

I det an­det mi­nut hav­de Marc Der­la­go åb­net den ve­stjy­ske fest, og Wa­de Berg­man gjor­de det til 2- 0 i po­wer­play.

Det pud­si­ge er, at Her­ning Blue Fox hav­de væ­ret bedst i de før­ste 20 mi­nut­ter, som må­ske var hol­dets bed­ste pe­ri­o­de i se­mi­fi­na­le­se­ri­en. Men ræ­ve­ne mang­le­de Es­b­jergs va­re­mær­ke, skarp­he­den.

Ef­ter su­per­stjer­nen An­drew Clarks 4- 0 mål i be­gyn­del­sen af an­den pe­ri­o­de hav­de ve­stjy­der­ne i re­a­li­te­ten al­le­re­de spil­let sig til en mat­ch­bold på fre­dag i Her­ning.

Må­l­mand vi­ste klas­se

Har den ja­pan­ske lands­hold­ske­e­per Yuta­ka Fuku­fuji væ­ret lidt op og ned i grund­se­ri­en, har han vist sin klas­se i play­off og haft sin sto­re an­del i de syv sej­re i ot­te kam­pe. Fortjent, at det be­gej­stre­de ve­stjy­ske pu­bli­kum kå­re­de ham som kam­pens bed­ste og klap­pe­de ham ud af isen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.