Mi­chel Plat­i­ni blev gen­valgt

BT - - SPORTEN -

DEN TID­LI­GE­RE FRAN­SKE

fod­bold­spil­ler Mi­chel Plat­i­ni blev i går gen­valgt som UE­FA- præ­si­dent på det eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­for­bunds kon­gres i Wi­en. Plat­i­ni har væ­ret præ­si­dent for UE­FA si­den 2007 og fort­sæt­ter nu i sam­me rol­le i de næ­ste fi­re år. Der var hver­ken be­hov for sto­re valg­kampag­ner el­ler sto­re løf­ter, for Plat­i­ni hav­de in­gen mod­kan­di­dat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.