Ud­be­ta­ler pen­ge på guld til FCM

BT - - SPORTEN -

End­nu en dansk ak­tør på den Selv om der re­ste­rer he­le 11 run­der af Su­per­liga­en, har book­ma­ke­ren Nor­di­cBet nu valgt at luk­ke sæ­so­nen og ud­be­ta­le ge­vin­ster på bå­de FCM som me­stre samt FCV og Sil­ke­borg som nedryk­ke­re.

Der­med må book­ma­ke­ren til lom­mer­ne og ud­be­ta­le et ik­ke ube­ty de­ligt sekscif­ret be­løb til de spil­le­fug­le, der hav­de for­ud­set de to klub­bers skæb­ne.

» FC Midtjyl­land har næ­sten gjort rent bord, mens FC Vestsjæl­land har tabt alt i for­å­ret. Al­le tegn i sol, må­ne og stjer­ner pe­ger på, at tin­ge­ne en­der, som de står nu. Vo­res kun­der skal ik­ke ven­te to en halv må­ned på at få ’ sik­re’ ge­vin­ster ud­be­talt, så der­for væl­ger vi at luk­ke sæ­so­nen nu. Man skal væ­re var­som med at ta­ge re­sul­ta­ter for gi­vet. Al­li­ge­vel tør vi godt gø­re det, da vi sjæl­dent har set en Su­per­liga- sæ­son med en så klar ud­vik­ling, « si­ger Nor­di­cBets Ton­ni Munk Jensen.

Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.