1,95

BT - - SPORTEN -

I den bra­si­li­an­ske for­år­s­tur­ne­ring er Ca­pi­va­ri­a­no hårdt ramt af ka­ran­tæ­ner eft er we­e­ken­dens 2- 3- ne­der­lag til Cor­int­hi­ans. Må­l­mand Doug­las Fri­edrich blev ud­vist, mens de to fa­ste midt­stop­pe­re Mar­l­lon og Fer­nan­do Lom­bar­di og­så er en tur i skam­me­kro­gen sam­men med midt­ba­ne­spil­le­ren Wi­gor på grund af sæ­so­nens tred­je gu­le kort. Man mø­der et Audax- hold, som har sco­ret i samt­li­ge kam­pe und­ta­gen mod su­veræ­ne San­tos, og det om­vend­te op­gør end­te 3- 2 til Audax i et sandt chan­ce­or­gie. Alt ty der på man­ge mål til glim­ren­de be­ta­ling.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.