2,20

BT - - SPORTEN -

Ven­skabs­kamp i Aar­hus, hvor der her­fra er gan­ske pæn til­tro til de rød- hvi­de. Nok har Dan­mark et par en­kel­te folk ude, men det er det re­ne vand i for­hold til USA. Gæ­ster­ne har blot fi re star­te­re med fra ot­ten­de­dels­fi na­len mod Bel­gi­en ved VM, og spe­ci­elt de­fen­sivt ser det ame­ri­kan­ske hold ret så ty ndt ud. Oven i er der ret lang tid til, at USA igen skal ud i en be­ty den­de land­skamp, hvor­for man må spør­ge sig selv om, hvor mo­ti­ve­re­de hol­det mø­der op. Så selv om ven­skabs­kam­pe kan væ­re svæ­re at for­ud­si­ge, lig­ner det alt an­det li­ge en sejr til Dan­mark.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.