3,35

BT - - SPORTEN -

Sam­men med Vi­borg er Roskil­de ene­ste hold i for­å­ret med mak­si­mum­po­int ind­til vi­de­re, hvil­ket har med­ført, at dom­kir­ke­by­en nu er over nedryk­nings­stre­gen. Som det ene­ste hold i ræk­ken har man dog ik­ke vun­det på eget græs end­nu, hvil­ket kun­ne ty de på pro­ble­mer med at ska­be kam­pe­ne selv. Nu mø­der man HB Kø­ge i no­get, der min­der om et lo­ka­l­op­gør, og gæ­ster­ne har i for­vej­en spil­let uaf­gjort i ot­te af 19 kam­pe, mens Roskil­de ik­ke er langt eft er med syv re­mi­ser i 19 kam­pe. Svært at se, at kryds skul­le pas­se nog­le af hol­de­ne dår­ligt.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.