Er HPV- vac­ci­nen far­lig?

BT - - DEBAT -

Fle­re pi­ger er ble­vet al­vor­ligt sy­ge kort eft er at ha­ve få­et vac­ci­ne mod liv­mo­der­halskræft . Læ­ger­ne tror ik­ke på de­res mi­stan­ke om, at vac­ci­nen er skyld i syg­dom­men, men de kan sam­ti­dig ik­ke fi nde en al­ter­na­tiv år­sag. Pro­gram­met un­der­sø­ger, om mi­stan­ken til vac­ci­nen er be­grun­det og af­slø­rer, at myn­dig­he­der­ne skju­ler en stri­be eks­pertad­vars­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.