Skal vi for­by­de vil­de dyr i cir­kus i Dan­mark?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 7.26 LUK IK­KE TAM­ME DYR UD På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 19.06 HVAD MED DY­RE­NE I ZOO? På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 20.13 SÅ ER DET IK­KE CIR­KUS På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 20.16 DE HAR US­LE FOR­HOLD På fa­ce­book. com/ ditbt k

Ja, det er dy­re­mis­hand­ling

Nej,

dyr­læ­ger kon­trol­le­rer for­hol­de­ne

3.586 stem­mer på bt. dk

SKAM JER, FOR­ÆL­DRE

He­le­ne Maria Han­sen

Ja, og de for­æl­dre, der vi­ser de­res børn, at det er o. k. at ud­nyt­te og yd­my­ge vil­de dyr på det grove­ste, bur­de skam­me sig.

Hanne Møller Frand­sen

Det er klart, at de hø­rer til i na­tu­ren, men man kan alt­så ik­ke luk­ke de tam­me dyr ud i na­tu­ren. Det vil­le i hvert fald væ­re dy­re­mis­hand­ling af vær­ste skuff e!

Ker­sti­ne Man­dix

Jeg kan godt se det for­ker­te i, at de har vil­de dyr i et cir­kus, men så går folk vel og­så ind for, at Zoo skal luk­ke dy­re­ne ud, og ri­de­sko­le­re­ne skal luk­ke he­ste­ne ud, og hvad med al­le hun­de­e­jer­ne? Jeg må in­drøm­me, at jeg el­sker at gå i cir­kus, selv­om det er synd for dy­re­ne.

Bir­t­he Damgaard Andersen

Så er det ik­ke et cir­kus læn­ge­re. Der er da ik­ke no­get ved kun at se på ar­ti­ster og klov­ne.

Ce­ci­lie B. Schjer­beck Lod­berg

Helt enig. De bli­ver be­hand­let for­fær­de­ligt! De skal slet ik­ke væ­re i et cir­kus. Jeg har gi­vet min un­der­skrift i dag og hå­ber vir­ke­lig, at man­ge an­dre og­så vil skri­ve un­der! Tænk på, hvor­dan sto­re dyr bor un­der små us­le for­hold og bli­ver kørt rundt og rundt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.