Sår­ba­re børn ta­ger størst ska­de

BT - - DEBAT -

Po­li­ti­ke­re hol­der sig sjæl­dent til­ba­ge fra skå­l­ta­ler om høj­kva­li­tet­stil­bud, der kan løft e ud­sat­te børn, så de ik­ke er bag­ud, når de be­gyn­der i sko­le. (...) In­den for få uger præ­sen­te­rer re­ge­rin­gen en ny bør­ne­pak­ke. I sid­ste uge af­vi­ste den fl ere pen­ge til pæ­da­go­ger. I den­ne uge var bud­ska­bet knap så ka­te­go­risk. Lad os hå­be, at den i den­ne sag når at ind­se ræk­ke­vid­den af si­ne be­slut­nin­ger.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.