Thor­ning tø­ver og fejl­er

BT - - DEBAT -

DKs næ­ste stats­mi­ni­ster må for­kla­re, hvor­dan man bru­ger op­svin­get til at ska­be æg­te ar­bejds­plad­ser. Thor­ning må prø­ve at få fod­fæ­ste. Og Løk­ke har en mu­lig­hed for at gi­ve et se­ri­øst bud på, hvor­dan han vil re­for­me­re dansk øko­no­mi. Ven­stres for­søg med at genop­fi nde bo­lig- jo­b­ord­nin­gen skra­ber kun i over­fl aden.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.