’’

BT - - NYHEDER -

Ana­ly­sen ud­stil­ler i høj grad, at af­gif­ten på Sto­re­bælt er en bar­ri­e­re for vækst og ud­vik­ling, som be­ty­der, at sam­fun­det går glip af en mil­li­ard­ge­vinst

Me­re­te Ri­isa­ger, MF for Li­be­ral Al­li­an­ce

Iføl­ge en ana­ly­se fra Fynsk Er­hverv kan sam­fun­det tje­ne 30 mil­li­ar­der kro­ner på at gø­re det gra­tis at kø­re over Sto­re­bælt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.