Ter­r­ore­va­lu­e­ring klar til maj

BT - - NYHEDER -

Eva­lu­e­rin­gen af po­li­tiets egen ind­sats i for­bin­del­se med ter­r­or­an­gre­be­ne i Kø­ben­havn i fe­bru­ar for­ven­tes at væ­re klar til of­fent­lig­gø­rel­se til maj. Det for­tæl­ler po­li­ti­di­rek­tør Svend Lar­sen fra Rigs­po­li­ti­et. Han for­tæl­ler, at den vil in­de­hol­de en gen­nem­gang af, hvad der nøj­ag­tigt ske­te, da gerningsmanden, Omar El- Hus­se­in, dræb­te to per­so­ner og sår­e­de fle­re be­tjen­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.