Tre dræbt i vold­som bu­su­lyk­ke på Phuket

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov Han­sen ja­hh@ bt. dk) Fo­to: EPA

BU­SU­LYK­KE

Tre ki­ne­si­ske turi­ster, to kvin­der og en mand, blev ons­dag dræbt i en vold­som bu­su­lyk­ke i det yderst po­pu­læ­re thailand­ske fe­ri­e­resort Phuket.

Bus­sen kør­te nedad gen­nem et bjerg­om­rå­de mel­lem Ka­ta Beach på vej til Phang Nga, da chauff øren mi­ste­de her­re­døm­met over den.

Han har selv for­kla­ret til det lo­ka­le po­li­ti, at år­sa­gen til ulyk­ken var, at brem­ser­ne svig­te­de, skri­ver nyheds­bu­reau­et AP.

Ufor­svar­lig kør­sel

Ud­over de tre dræb­te blev 15 an­dre turi­ster og en lo­kal gu­i­de kvæ­stet i ulyk­ken, som ske­te på den syd­li­ge del af Phuket.

Chauff øren vil bli­ve sig­tet for med­del­ag­tig­hed i ulyk­ken, for­di han me­nes at ha­ve kørt ufor­svar­ligt, op­ly­ser Nop­pa­don Thiraprawat, som er po­li­ti­chef på Phuket.

Phuket

Den

dra­ma­ti­ske bu­su­lyk­ke ske­te på den thailand­ske fe­ri­eø Phuket.

Bus­sen ku­re­de ned ad en skrænt og ram­te et træ.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.