’’

BT - - NYHEDER - Ron­nie Fridt­hjof, film­pro­du­cent

Hver­ken po­li­ti­et el­ler po­li­ti­ker­ne gør no­get ved det. Det er som om, de le­ver i en an­den tid

uden at be­ta­le for dem. Men hver­ken po­li­ti­et el­ler po­li­ti­ker­ne gør no­get ved det. Det er som om, de le­ver i en an­den tid, « si­ger Ron­nie Fridt­hjof til BT, og han vil nu sam­men med blandt an­det Zen­tro­pa og re­sten af den dan­ske film­bran­che vil hy­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.