Hol­lywood - et smil på læ­ben og en kniv i ryg­gen

BT - - KULTUR -

FILM

UN­DER­HOL­DEN­DE ’ Maps to the Stars’ DRA­MA **** **

Ba­re uger eft er sin sym­pa­ti­ske rol­le i ’ Jeg er sta­dig Ali­ce’ slår Juli­an­ne Mo­o­re sig løs som psy­ko­pa­tisk Hol­lywood- bitch i ’ Maps to the Stars’. Og det gør hun rig­tig godt.

I åre­vis har Ha­va­na ( Mo­o­re) ik­ke haft en an­stæn­dig rol­le i Hol­lywood. Og hun vil bog­sta­ve­ligt talt gø­re hvad som helst for et co­me­ba­ck. Sam­ti­dig er den skrup­tos­se­de py­ro­man Agatha ( Mia Wa­si­kowska) til­ba­ge i by­en, hvor hun op­sø­ger sin fa­mi­lie, der mil­dest talt ik­ke er be­gej­stret for gen­sy­net.

Li­ge­som Juli­an­ne Mo­o­re spil­ler Jo­hn Cus­a­ck ( Agat­has far) stik imod sæd­va­ne et rig­tigt røv­hul. Og selv­om han smi­ler sødt, er chauff øren med sku­e­spil­ler­drøm­me, Ja­ro­me ( Ro­bert ’ Twi­light’ Pat­tin­son) ik­ke me­get bed­re.

’ Maps to the Stars’ væ­ver fl ere hi­sto­ri­er sam­men. Og mora­len er, at Hol­lywood er et ækelt, over­fl adisk, men og­så mor­bidt un­der­hol­den­de sted. In­tet mat­cher som et smil på læ­ben og en kniv i ryg­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.