’’

BT - - KULTUR -

Det er en stor og fængs­len­de fi lm i et højt tem­po med mas­ser af høj­de­punk­ter

Men selv om den ulyk­ke­li­ge un­ger­s­vend skam­mer sig over man­ge ting, er mord ik­ke en af dem. Ni­co er ble­vet bed­ra­get af sin on­de halv­bror Dra­kan ( en for­ry­gen­de Pe­ter Plaug­borg), der vil til­ra­ne sig mag­ten til sin dra­ge­slægt, og da Di­na har set sandheden, må bå­de hun og Ni­co fl yg­te for de­res liv. En fl ugt og en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.