Sød og bø­vet teg­ne­fi lm

BT - - KULTUR -

FILM

RO­DE­BU­TIK ’ Hjem’ ANIMATION *** ***

ud­vik­le­de tek­no­lo­gi­nør­der, men de har ik­ke for­stand på fø­lel­ser. Li­ge på nær den en­som­me, uhel­di­ge Oh, der bli­ver ven med men­ne­skepi­gen Tip, som sav­ner sin mor eft er bø­ver­nes in­va­sion.

Hi­sto­ri­en om ven­skab mel­lem mod­sæt­nin­ger er evig­gyl­dig, men ind­pak­nin­gen er en ro­de­bu­tik med high­tech- op­fi ndel­ser, tyng­de­kraft ven­de­re, en rum­bil, der kø­rer på slus­hi­ce, Jor­dens ud­ryd­del­se og en mas­se r’n’b- mu­sik. Jeg fandt to­nen let hyste­risk og hu­moren ret ba­nal, men ’ Hjem’ skal ha­ve kre­dit for at ryste po­sen med hi­sto­ri­er og in­si­ste­re på, at og­så en fi lm for pi­ger kan væ­re fuld af sci­en­ce fi ction- din­geno­ter og smar­te op­fi ndel­ser.

nll@ bt. dk

Læs he­le anm. på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.