De stak­kels nor­ske mænd imod na­tu­ren

BT - - KULTUR -

FILM

SE DEN FØR DIN KO­NE ’ Mod na­tu­ren’ BIT­TER KOMEDIE **** **

Man skal pas­se på ude i den vil­de na­tur. Ens de­sig­ner­s­mar­te lø­be­sko kan sid­de fast i mud­de­ret. Og man kan mø­de far­li­ge dyr, som for ek­sem­pel en se­xly­sten kvin­de.

Nor­ske Ole Giæ­ver ta­ger skån­sels­løst fat om den mo­der­ne nos­se­lø­se mands yn­ke­li­ge for­søg på selv­re­a­li­se­ring i ’ Mod na­tu­ren’. Han spil­ler selv den 37- åri­ge Martin, der på kon­to­ret sjæl­dent får sagt, hvad han me­ner. Som ik­ke får ta­get sin ko­ne på køk­ken­bor­det og al­drig får sco­ret al­le de da­mer, han sy­nes, han til­kom­mer. nll@ bt. dk Læs he­le an­mel­del­sen

på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.