Pletskud med Mark

BT - - TV -

ACTION

En hem­me­lig mis­sion et sted i mel­le­mø­sten. Snig­skyt­ten Bob Lee Swag­ger og hans mak­ker Don­ny lig­ger på en klip­pe­skrænt og gi­ver dæk­ning til ame­ri­kan­ske sol­da­ter, der skal ha­ve sik­ker pas­sa­ge ud af lan­det. De­res po­si­tion bli­ver af­slø­ret, og un­der kraft ig be­skyd­ning bli­ver Don­ny dræbt, og Bob bli­ver eft er­ladt af si­ne over­ord­ne­de. Tre år se­ne­re le­ver Bob i selvvalgt ek­sil. Han har truk­ket sig til­ba­ge fra mi­li­tæ­ret og har in­gen kon­takt til den re­ge­ring, der for­rå­d­te ham, og nu ny­der han det stil­le liv i bjer­ge­ne. En dag bli­ver han op­søgt af den gar­ve­de oberst Isaac Jo­hn­son, der be­der ham om at ven­de til­ba­ge til tje­ne­ste. Han har brug for Bobs hjælp til at fi nde en snig­skyt­te, der plan­læg­ger et sku­dat­ten­tat fra lang af­stand mod den ame­ri­kan­ske præ­si­dent, og Bob er den ene­ste, der kan sæt­te sig ind i at­ten­tat­man­dens tan­ke­gang. Bob fi nder frem

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.