’ AMA­TØR- TIL­BUD’ Dur­mi­si- lej­ren lan­ger ud ef­ter Per Rud, som vil for­læn­ge spil­le­rens kon­trakt. Sport­s­di­rek­tø­ren af­vi­ser, at ue­nig­he­den om kon­trakt- for­læn­gel­sen er skyld i en bænk­plads

BT - - SPORTEN - UE­NIG­HED Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk Es­b­jergs Mus­ga­ga Ba­ken­ga jag­ter Riza Dur­mi­si. Fo­to: Claus Fi­sker

Riza Dur­mi­si var fast mand i sid­ste sæ­son og spil­le­de og­så al­le Brønd­bys kam­pe i ef­ter­å­ret, men i for­å­ret er han rø­get på bæn­ken, og spil­le­ti­den har væ­ret spar­som. I sid­ste run­de kom han slet ik­ke på ba­nen i kam­pen mod FC Vestsjæl­land.

Brønd­bys træ­ner, Thomas Frank, har for­kla­ret, at Riza Dur­mi­si og den an­den ven­stre­ba­ck, Pa­tri­ck da Silva, har stå­et helt li­ge i kam­pen om plad­sen, og at det i øje­blik­ket er Pa­tri­ck da Silva, som fø­rer den kamp.

BT har imid­ler­tid talt med Riza Dur­mi­sis mor­far og re­præ­sen­tant, Na­di Se­li­mi, og han me­ner, at år­sa­gen til spil­le­rens bænk­plads sna­re­re skyl­des pro­ble­mer med at for­læn­ge kon­trak­ten trods fle­re mø­der med Riza Dur­mi­sis re­præ­sen­tan­ter.

TORS­DAG 26. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.