LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - SPORTEN -

DART PRE­MI­ER LE­AGUE, KLOK­KEN 21: 40

MI­CHA­EL VAN GERWEN VIN­DER KAM­PEN

BRA­SI­LI­EN CAM­PEO­NA­TO CARIOCA, KLOK­KEN 20: 30 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN

FC Midtjyl­land har væ­ret al­de­les su­veræn på hjem­me­ba­nen MCH Are­na med 12 sej­re i 12 kam­pe.

Li­ge si­den novem­ber, hvor FCM vandt sin ot­ten­de hjem­me­sejr i træk, har Dan­ske Spil ud­budt od­ds på, om FC Midtjyl­land kun­ne vin­de samt­li­ge sæ­so­nens 17 hjem­me­kam­pe. Od­dset be­gynd­te i 125, men eft er yder­li­ge­re fi re hjem­me­kam­pe med fuldt po­in­tud­byt­te er od­dset nu sty rt­dyk­ket til 18.

» FC Midtjyl­land mang­ler sta­dig at vin­de fem hjem­me­kam­pe i sæ­so­nen, hvor de tre er imod Superligaens for­mode­de stær­ke­ste hold: FCK, Brønd­by og Ran­ders. Der­for bli­ver det svært for FCM at vin­de samt­li­ge hjem­me­kam­pe, men omvendt ser hol­det ut­ro­ligt stærkt ud i øje­blik­ket, så mu­lig­he­den er til ste­de, « si­ger od­ds­sæt­ter Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Sel­ska­bet ta­ber 3,5 mil­li­o­ner kro­ner, hvis FCM gør rent bord.

VEN­SKABS­KAMP, KLOK­KEN 16: 00 OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.