1,95

BT - - SPORTEN -

Va­sco da Ga­ma var in­vol­ve­ret i en sand skan­da­le­kamp mod Fla­mengo i sid­ste we­e­kend, hvor et masseslagsmål i over­ti­den ka­ste­de en regn af kort af sig. He­le fem mand sid­der i skam­me­kro­gen til aft enens kamp mod Boavista, her i blandt top­sco­rer Gil­ber­to og vi­ce­top­sco­rer Ber­nar­do. Nok er man på pa­pi­ret et langt bed­re hold end Boavista fra Se­rie D, men hjem­me­hol­det spil­ler på en me­get ujævn ba­ne i Saqua­re­ma og har trods alt spil­let seks ud af 11 kam­pe med mak­si­malt to mål. Gan­ske pæn be­ta­ling på to el­ler fær­re fuld­træff ere.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.