2,45

BT - - SPORTEN -

Det er svært at for­stå, at book­ma­ker­ne vur­de­rer eft er­mid­da­gens ven­skabs­kamp mel­lem Qa­tar og Al­ge­ri­et til at en­de må­l­fat­tigt. Beg­ge hold spil­le­de gan­ske må­l­ri­ge kam­pe ved hen­holds­vis de asi­a­ti­ske og de afri­kan­ske mester­ska­ber tid­li­ge­re på året, og beg­ge mand­ska­ber mang­ler det sæd­van­li­ge første­valg i må­let sam­men med fl ere an­dre de­fen­si­ve pro­fi ler. Qa­ta­rs al­gir­ske land­stræ­ner, Dja­mel Bel­ma­di, vil for­ment­lig gø­re alt for at slå sit hjem­land, så her lig­ner det mål fra beg­ge mand­ska­ber. Frem­ra­gen­de be­ta­ling på mindst tre scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.