Hvor­dan er det at væ­re fat­tig i Dan­mark?

BT - - DEBAT -

Fat­tig­dom har haft man­ge for­mer i Dan­mark. Fra fat­tig­lem­mer på tvangs­ar­bej­de til kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re i tvun­gen ak­ti­ve­ring. Pro­gram­met for­tæl­ler om, hvor­dan det var og er at væ­re fat­tig i Dan­mark. Og der stil­les skar­pt på sam­fun­dets hold­ning til de fat­ti­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.