Flyt stats­li­ge ar­bejds­plad­ser

BT - - DEBAT -

36 af 43 stats­li­ge sty­rel­ser lig­ger i Stor­kø­ben­havn. Det er ik­ke nød­ven­digt. (…) selv­føl­ge­lig kan en stats­lig ad­mi­ni­stra­tion fun­ge­re helt upå­kla­ge­ligt og­så vest for Val­by Bak­ke. Stats­li­ge ar­bejds­plad­ser gør ik­ke med et tryl­leslag det så­kald­te Ud­kants­dan­mark til Vækst­dan­mark, men de bi­dra­ger til et me­re ba­lan­ce­ret Dan­mark.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.