Abort­de­bat­ten er igen etisk

BT - - DEBAT -

Abort­de­bat­ten er gå­et fra at væ­re po­li­tisk til at væ­re ek­si­sten­ti­el. Den­ne eti­ske di­men­sion er vig­tig at ha­ve med, for den kva­li­fi - ce­rer de­bat­ten. Med er­ken­del­sen af, at de kon­se­kvens­frie valg ik­ke fi ndes, bli­ver de­bat­ten me­re nu­an­ce­ret og fri for skråsik­re hold­nin­ger og for­døm­mel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.