’’

BT - - FLYTRAGEDIE GEDIE I ALPERNE - Be­rith Bro, kri­sep­sy­ko­log

Det kan ha­ve væ­ret et øn­ske om at gø­re op­mærk­som på sig selv. At man ta­ger li­vet af sig selv på den må­de, for­di der er sket no­get uret­fær­digt i ens liv, så man tæn­ker: ’ så kan de ba­re se’

Iføl­ge Be­rith Bro kan men­ne­sker bli­ve dre­vet ud i en så­dan si­tu­a­tion, hvor man be­går en så­dan hand­ling, hvis man har et in­der­ligt øn­ske om f. eks. hævn el­ler om at gø­re op­mærk­som på sig selv. der er sket no­get uret­fær­digt i ens liv, så man tæn­ker: ’ så kan de ba­re se’, « si­ger hun og fort­sæt­ter:

» Det kan og­så væ­re dre­vet af no­get fryg­te­ligt, som at man har en for­skru­et tan­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.