Her er al­le din

11 pri­ser blev over­rakt til de mest po­pu­læ­re fra

BT - - NYHEDER - Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld sodr@ bt. dk ere@ scan­pix. dk S! vas ’ Kon­gens Ha­ve’, TopGun MØ Chri­stop­her Go’ Mor­gen P3 ’ Kurs mod fj er­ne ky­ster’ ’ Sjit Hap­pens’ To­bi­as Dybvad Mads Mik­kel­sen Fa­san­dræ­ber­ne Bre­in­holt og Bryg­mann får stød

PRIS­UD­DE­LING

Erik Ref­ner Aft enens vært og ko­mi­ker Martin Høg­sted bød vel­kom­men til et ud­solgt Zulu Awards- show i det ned­lag­te va­re­hus Me­tro i Syd­hav­nen i Kø­ben­havn, hvor al­le pri­ser er be­stemt af lyt­te­re og se­e­re. Det var alt­så ’ vo­res’ stem­mer, der af­gjor­de, hvem der løb af med vin­der- tit­len.

Den før­ste af de 11 po­pu­læ­re Zulu­sta­tu­et­ter gik til S! vas, som nu kan pra­le med at væ­re Årets nye navn.

Årets hit blev til­delt TopGun med kæm­pe hit­tet ’ Kon­gens Ha­ve’, der næ­sten ik­ke var til at und­gå i som­mer. Et hit, der er ble­vet af­spil­let knap tre mil­li­o­ner gan­ge på Youtu­be si­den ju­ni.

En af dansk sku­e­spils svær­væg­te­re Mads Mik­kel­sen modt­og pri­sen som Årets sku­e­spil­ler, blandt an­det for sin præ­sta­tion i fi lmen The Salva­tion, der ud­spil­ler sig i 1870er­ne i Ame­ri­ka.

San­ge­r­in­den MØ modt­og den po­pu­læ­re ti­tel Årets kvin­de­li­ge kunst­ner i en ka­te­go­ri, hvor hun var op­pe imod Me­di­na, Sti­ne Bram­sen, Bar­ba­ra Mo­le­ko og Oh Land. På her­re­si­den vandt po­pi­do­let Chri­stop­her pri­sen som Årets mand­li­ge kunst­ner.

Årets tv- se­rie gik end­nu en gang til ’ Sjit Hap­pens’, der bli­ver sendt på net­op TV2 Zulu. Det var an­det år i træk, at den po­pu­læ­re sitcom vandt pri­sen som Årets tv- se­rie.

He­le showet sen­des på TV2 Zulu på man­dag kl. 20.00.

AF­TE­NENS VIN­DE­RE

ÅRETS NYE DAN­SKE NAVN

ÅRETS HIT

ÅRETS KVIN­DE­LI­GE KUNST­NER

ÅRETS MAND­LI­GE KUNST­NER

ÅRETS RA­DIOPRO­GRAM

ÅRETS ORI­GI­NA­LE TV- PRO­GRAM

ÅRETS TV- SE­RIE

ÅRETS TV- VÆRT

ÅRETS SKU­E­SPIL­LER

ÅRETS FILM

DET VI AL­LE SAM­MEN GRIN­TE AD

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.