Mad med og uden

BT - - SUNDHED -

Glu­ten er en sam­let be­teg­nel­se for pro­te­in, som fin­des i kornsor­ter­ne hve­de, rug og byg. Glu­ten ind­går i man­ge fø­de­va­rer med for­skel­li­ge be­næv­nel­ser. Der kan duk­ke nye pro­duk­ter op, som du ik­ke umid­del­bart vil for­ven­te in­de­hol­der glu­ten. Der­for er det vig­tigt al­tid at læ­se va­re­de­kla­ra­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.