FRI FOR GLU­TEN:

BT - - SUNDHED -

Fø­de­va­rer­ne på den­ne li­ste in­de­hol­der sjæl­dent glu­ten. For at væ­re på den sik­re si­de bør du al­li­ge­vel al­tid læ­se va­re­de­kla­ra­tio­nen. Kød ( fersk, fros­sent, rø­get og sal­tet), fj er­kræ, fi sk, ind­mad, æg. Kar­to­fl er og grønt­sa­ger ( fri­ske og kon­ser­ve­re­de). Frugt ( frisk, tør­ret, fros­set el­ler kon­ser­ve­ret), kokos, nød­der, mand­ler. Mælk, syr­ne­de mæl­ke­pro­duk­ter ( uden müs­li), ost. Mar­ga­ri­ne, smør, olie, mi­na­ri­ne. Saft , ju­i­ce, so­da­vand, vin og spi­ri­tus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.