Ri­ta- ma­ni

BT - - TV- GUIDE -

Hi­sto­ri­en om den ik­ke helt al­min­de­li­ge læ­re­rin­de ’ Ri­ta’ fort­sæt­ter. In­klu­sions­bar­net As­ger ska­ber pro­ble­mer, da han går amok og øde­læg­ger kæl­der­rum­met, som er ble­vet ind­ret­tet til, at bør­ne­ne kan kob­le af. Hjør­dis prø­ver ihær­digt at få bør­ne­ne i sin 2. klas­se til at blan­de sig me­re med hin­an­den og plan­læg­ger der­for fæl­les­spis­ning med ele­ver og for­æl­dre. Men me­nu­en gi­ver vis­se ud­for­drin­ger. Og så duk­ker en mand fra Ri­tas for­tid op i hen­des liv igen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.