De be­skid­te hver­dags­hel­te

BT - - TV- GUIDE - ’ De be­skid­te hel­te’. Fo­to: Ka­nal 5

Når ka­ta­stro­fer og men­ne­ske­li­ge tra­ge­di­er ram­mer, ryk­ker en helt sær­lig grup­pe men­ne­sker ud - de be­skid­te hel­te. De er sa­nitø­rer, klo­a­kren­se­re og skim­mel­eks­per­ter, der hver dag ta­ger sig af død­fund- ne og be­kæm­per ska­de­dyr og ryd­der op ef­ter brand og selv­mord. I se­ri­en ’ de be­skid­te hel­te’ får dan­ske tv- se­e­re for før­ste gang mu­lig­hed for at kig­ge med i en ver­den, som ik­ke tid­li­ge­re har væ­ret vist på tv.

I ti af­snit føl­ger vi Dan- marks be­skid­te hel­te - på ar­bej­det og i pri­va­ten. KA­NAL 5 ONS­DAG 22.00 ’ DE BE­SKID­TE HEL­TE’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.