Hen­ri­et­te og Hen­rik i fæl­den

BT - - TV- GUIDE - Hen­ri­et­te og Hen­rik sid­der i fæl­den.

Hen­ri­et­te og Hen­rik bor i Sten­lø­se i Nord­s­jæl­land. Men på en tem­me­lig al­ter­na­tiv må­de. Hen­ri­et­te er nem­lig al­drig flyt­tet hjem­me­fra, så nu bor hun sam­men med sin bror, far og man­den Hen­rik. Par­ret har sto­re pro­ble­mer med at få pen­ge­ne til at ræk­ke. De har der­for op­ta­get nye lån for at be­ta­le af på gam­le. Par­ret me­ner end­da, at det står så skidt til, at der ik­ke er pen­ge til, at dat­te­ren Rosa kan gå i SFO. Al­li­ge­vel har de egen cam­ping­vogn, det vrim­ler med unød­ven­di­ge abon­ne­ment­er til bok­sers­horts og uge­bla­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.