Vild vært

BT - - TV- GUIDE -

Glæd dig til blitzlys, glim­mer og gla­mour, mas­ser af eks­klu­si­ve in­ter­view og skø­re indslag, når den rø­de lø­ber rul­les ud til Zulu Awards 2015. Sa­rah Grü­newald og Jas­per Ritz er vær­ter, og de står klar til at mod­ta­ge Dan­marks stør­ste stjer­ner. Du kan blandt an­det mø­de Phar­far og hans hu­sor­ke­ster, li­ge­som fle­re af af­te­nens ar­ti­ster vil kig­ge for­bi. Der­u­d­over kan du glæ­de dig til at se bå­de Bre­in­holt og Bryg­mann, Esben Bjer­re og Pe­ter Fal­k­toft samt en mas­se an­dre no­mi­ne­re­de, som al­le hå­ber på at gå hjem med en af de ef­ter­trag­te­de sta­tu­et­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.