På elsko­vs­fe­rie

BT - - TV- GUIDE -

Eft er den dra­ma­ti­ske brand er der igen no­gen­lun­de nor­ma­le til­stan­de på Down­ton Ab­bey. Mary be­der An­na om hjælp for­ud for sin hem­me­li­ge elsko­vs­fe­rie med lord Gil­ling­ham. Dai­sy sve­der over si­ne stu­di­er, og mrs. Pat­mo­re får en idé, der må­ske kan hjæl­pe køk­ken­pi­gen. Sam­ti­dig er Thomas ude på at få Baxter ned med nak­ken. Down­ton Ab­bey DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.