Sto­re øje­blik­ke

BT - - TV- GUIDE -

Gen­se Ber­lin­mu­rens fald, EM i 1992, ter­r­or­an­gre­bet på Wor­ld Tra­de Cen­ter og kron­prin­s­par­rets bryl­lup. Og mød nog­le af dem, der har skabt nyhe­der­ne og nog­le af dem , der har bragt dem gen­nem åre­ne. Sam­men med Kim Bild­søe og Ti­ne Gøtzs­che ser vi til­ba­ge på 90 års nyhed­s­ø­je­blik­ke, - alt det, der rør­te os og fort­sat præ­ger ver­den. 90 år, der gik DR1: 21.15

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.