Så er der par­ty !

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV- GUIDE -

Vild $ mith, Ci­si­lia, TopGunn, Me­di­na og man­ge, man­ge fl ere. ZULU Awards 2015 er årets fe­de­ste fest i dit tv – og med ko­mi­ker Martin Høg­sted som vært kan det kun bli­ve end­nu fe­de­re – du ved, ham fra "Da­nish Dy­na­mi­te". 11 pri­ser skal ud­de­les til de stør­ste nav­ne in­den for mu­sik, fi lm, ra­dio og tv. Se med, når Martin rå­ber fe­sten i gang. Zulu Awards TV 2 Zulu: 20.40

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.