Find en bo­lig

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV- GUIDE -

Pe­ter Ingemann skal hjæl­pe An­na og dat­te­ren Mat­hil­da med at star­te på en frisk - for­hå­bent­lig i en klas­sisk fre­de­riks­berg­lej­lig­hed. Men så­dan nog­le hæn­ger ik­ke på træ­er­ne. Eli­se og Jo­hn bor i en lil­le lej­lig­hed på Nør­re­bro med søn­nen Tra­vis, og Sa­ra Lygum skal hjæl­pe dem med at fi nde drøm­me­hu­set i Hil­le­rø­d­om­rå­det. Be­lig­gen­hed ... TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.