Ska­de­ser­vi­ce

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV- GUIDE -

Følg nog­le af Dan­marks ukend­te hel­te og få et unikt ind­blik i en hård og be­skidt ver­den, som kun de fær­re­ste har kend­skab til. Vi stift er be­kendt­skab med ska­de­ser­vi­ce­bran­chen og de mænd og kvin­der, som age­rer pro­blem­knu­se­re i de si­tu­a­tio­ner, hvor vi ik­ke selv kan lø­se pro­ble­met. Mød bl. a. Al­lan, der får en op­ga­ve, som bå­de fa­sci­ne­rer og for­fær­der. De be­skid­te hel­te Ka­nal 5: 22.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.