Dron­nin­gen

DA­GENS TIP tors­dag

BT - - TV- GUIDE -

Oplev dron­ning Mar­gret­he som det men­ne­ske, hun er, og ik­ke som en kran­se­kage­fi gur. Fil­men går tæt­te­re på end nor­malt og gi­ver os en re­el op­le­vel­se af den snart 75- åri­ge mo­nark. Mød en kvin­de, der har ta­get sin livs­op­ga­ve se­ri­øst, og som har sat en ære i at for­val­te den pro­fes­sio­nelt, men som ik­ke si­ger no­get, hun ik­ke me­ner. Mar­gret­he TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.