22. MARTS

BT - - SPORTEN -

Bjar­ne Ri­is er ik­ke til ste­de ved den ita­li­en­ske klas­si­ker Mila­no- San­re­mo. Hver­ken ryt­te­re el­ler sport­s­di­rek­tø­rer får no­gen for­kla­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.