25. MARTS

BT - - SPORTEN -

Saxo Bank di­rek­tør Lars Sei­er Christensen til­by­der sig via sin Fa­ce­book- pro­fi l at træ­de ind som mæg­ler mel­lem par­ter­ne. An­gi­ve­ligt ik­ke uden at fø­le sig sik­ker på pro­jek­tets bæ­re­dyg­tig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.