24. MARTS

BT - - SPORTEN -

Tin­koff - Saxo be­kræft er of­fi ci­elt, at Ri­is er sus­pen­de­ret. De skri­ver, at år­sa­gen ik­ke er mang­len­de re­sul­ta­ter el­ler pen­ge. Men ik­ke hvad grun­den så er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.