1,81

BT - - SPORTEN -

Søn­derjy­ske vir­ker til at ha­ve fun­det for­men på det helt rig­ti­ge tids­punkt. De har ind­til vi­de­re vun­det de to før­ste kam­pe mod Fre­de­riks­havn på egen is re­la­tivt ube­svæ­ret, og frem­står li­ge nu som det klart stær­ke­ste hold - ik­ke mindst eft er de fi k løst må­l­mand­spro­ble­met med til­gan­gen af Jo­ni Myl­ly­koski. Fre­de­riks­havn er nor­malt klart stær­ke­st på egen is og har oveni fl ere folk ude med ska­der, mens Søn­derjy­ske kan kom­me i hvad der må be­teg­nes som stær­ke­ste op­stil­ling. I en stem­nings­fyldt hal i Vo­jens bør Søn­derjy­ske sik­re fi na­le­plad­sen i or­di­nær tid.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.