1,95

BT - - SPORTEN -

Finn Har­ps har ind­ledt sæ­so­nen gan­ske pænt og fak­tisk ik­ke luk­ket mål ind i de før­ste tre kam­pe. De bør ud­byt­te den fl ot­te start med en sik­ker sejr i aft en. Alt sej­ler til­sy­ne­la­den­de i Cobh. De før­ste tre kam­pe er al­le tabt klart - to af dem end­da mod for­mode­de an­dre bund­hold - og for­svars­spil­let har væ­ret nær­mest pa­te­tisk rin­ge. Der­for skred ma­na­ger Martin Cam­brid­ge i lø­bet af ugen, så Cobh oveni står uden ma­na­ger til op­gø­ret, hvor as­si­sten­ten mid­ler­ti­digt er for­frem­met. Oveni mang­ler man et par nor­ma­le star­te­re, så det lig­ner en klar hjem­me­sejr.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.