2,05

BT - - SPORTEN -

Bå­de FC Köln og Schal­kes re­ser­ve­hold har måt­te af­gi­ve si­ne må­l­mænd til lands­holds­op­ga­ver, hvil­ket alt an­det li­ge bør be­ty de fi n chan­ce for man­ge mål i eft er­mid­da­gens op­gør. I for­vej­en mang­ler Schal­ke den de­fen­si­ve sty rmand Juli­an Wol­ff , som blev ud­vist i sid­ste we­e­kend sam­men med Adis Omer­ba­sic og selv­om Köln har vi­ce­top­sco­rer Lucas Cu­eto på lands­holds­op­ga­ve, så er der sta­dig ri­ge­ligt med al­ter­na­ti­ver, der kan sco­re mål. Kam­pe­ne mel­lem re­ser­ve­hol­de­ne i Re­gio­nal­liga­en ple­jer at væ­re må­l­ri­ge, så prøv mindst tre mål i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.