Hvem sy­nes du skul­le ha­ve vun­det X Fa­ctor?

BT - - DEBAT - VIN­DER GLEM­MES IGEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 20.12 HOLD K... MED CI­TY­BOIS På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 20.15 JÓG­VAN ER BEDST På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 20.43 DE ER AL­LE TA­BE­RE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 21.10 SLOG BE­NE­NE VÆK På fa­ce­book. com/

Emi­lie Est­her

Cas­per Møller

Pia Phi­lip­sen

Hub­by Jør­gen­sen

Aman­da Renó Ever­sen

Ole Søn­der­gaard

Jóg­van

Ci­ty bois

Ivars­son, Bang & Ne­u­mann

3.928 stem­mer på bt. dk Emi­lie Est­her vin­der og er glemt næ­ste år – så god er hun hel­ler ik­ke. Men Jóg­van er klart den bed­ste, ik­ke ba­re mu­si­kalsk, men og­så med hjer­tet og hjer­nen. Hold nu k... med de Ci­ty­bois. De var jo ik­ke med i fi na­len, og man kun­ne ik­ke stem­me på dem.

Heidi Sø­by Sand David­sen

Jóg­van er bedst, han kan en mas­se – spil­ler selv og skri­ver selv. Emi­lie har me­get at læ­re end­nu. Godt, at X Fa­ctor nu er over­stå­et! Pro­gram­met er neds­lidt. Hvem der vin­der, er be­dø­ven­de li­ge­gyl­digt. De er nem­lig al­le ta­be­re uden frem­tid in­den for mu­sik­ken. DR, fi nd dog på no­get nyt! Emi­lie Est­her har vir­ke­lig ryk­ket sig me­get på kort tid. Jeg brød mig ik­ke om hen­de i be­gyn­del­sen, men så slog hun be­ne­ne væk un­der mig. Hun var klart den bed­ste i år. Emi­lie vin­der og vil bli­ve hu­sket man­ge år frem. Hun er den bed­ste X Fa­ctor- del­ta­ger no­gen­sin­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.