Ven­stre­fl øjens gla­de dren­ge

BT - - DEBAT -

Hvis man skal tro vo­res so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske fi nans­mi­ni­ster, Bjar­ne Cory­don, så har re­ge­rin­gen få­et or­den i øko­no­mi­en, gang i be­skæft igel­sen og gjort dan­sker­ne ri­ge­re. ’ Den øko­no­mi­ske po­li­tik har vir­ket,’ si­ger han. Kæ­re Bjar­ne Cory­don. Det er ik­ke je­res øko­no­mi­ske po­li­tik, som har sat gang i op­svin­get. (...) I har slin­gret i den øko­no­mi­ske po­li­tik i snart fi re år.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.